Hướng dẫn mua hàng

CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN ĐƯỢC ÁP DỤNG KHI MUA HÀNG TẠI SẢN PHẨM HỮU CƠ THIÊN NHIÊN (ORGANIC)

I. MỤC ĐÍCH

– Tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi mua hàng tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN PHẨM HỮU CƠ THIÊN NHIÊN (ORGANIC)

– Tuân thủ theo quy định của nhà nước.

II. HÌNH THỨC

– Đối với đơn hàng trị giá nhỏ hơn 20.000.000 VNĐ: Chúng tôi áp dụng hình thức thanh toán tại  SẢN PHẨM HỮU CƠ THIÊN NHIÊN

– Đối với đơn hàng trị giá từ 20.000.000 VNĐ trở lên: Áp dụng hình thức chuyển khoản thông qua ngân hàng. Khách hàng chuyển khoản tổng số tiền mua và phát sinh (nếu có)

– Thông tin tài khoản ngân hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN PHẨM HỮU CƠ THIÊN NHIÊN (ORGANIC)

Tên tài khoản: Công ty TNHH một thành viên sản phẩm hữu cơ thiên nhiên (Organic)

Số tài khoản: 316440896

Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB)